Παλλήνη: 4-3-2018                                                                           Προς όλους

                                 Αριθμ.Πρωτ.: 21                                                                           τους συναδέλφους μας                      

                     

                

       

Το  ΔΣ του συλλόγου «Αλεξ. Δελμούζος» καλεί  όλους τους συναδέλφους, αναπληρωτές και μόνιμους στο  ανοιχτό ΔΣ που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 6 Μαρτίου 2018 στις 20:00΄ στο  1ο Δημοτικό σχολείο Παλλήνης για να συζητήσουμε  τρόπους στήριξης του αγώνα των αναπληρωτών για μόνιμους διορισμούς.

  Ο Πρόεδρος                                                                        Η   Γεν. Γραμματέας

Σάββας    Σεχίδης                                                                 Χαρά  Γαλανοπούλου