Σύντομες χρήσιμες και ουσιαστικές οδηγίες με αφορμή  το  ζήτημα της υποχρεωτικής  παραμονής των εκπαιδευτικών στα σχολεία

Με αφορμή τον θόρυβο που έχει ξεσπάσει για το  ζήτημα της υποχρεωτικής  παραμονής των εκπαιδευτικών στα σχολεία, το Δ.Σ. του Συλλόγου μας δίνει  τις ακόλουθες  χρήσιμες και ουσιαστικές οδηγίες προς όλους τους συναδέλφους :

  • Εκτελούμε κανονικά το ωράριο μας σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας.
  • Εκτελούμε τα εξωδιδακτικά καθήκοντα που μας έχουν ανατεθεί με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.
  • Είναι προφανές ότι με τη λήξη του διδακτικού ωραρίου ή με τη λήξη αυτών των εξωδιδακτικών καθηκόντων (εάν μας έχουν ανατεθεί με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων) αποχωρούμε από το σχολείο.
  • Κλείνουμε τα αυτιά μας σε όσα τελευταία δημοσιεύονται , όχι τυχαία, σε ορισμένα Μ.Μ.Ε και αναπαράγονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δυστυχώς και από συνδικαλιστικά στελέχη, για δήθεν «παρουσιολόγια» και ότι «οι γονείς θα μπορούν να αναζητούν τον εκπαιδευτικό του παιδιού τους μέσα στο ωράριο του σχολείου» κάτι που φτάνει στα όρια του παραλογισμού! Προς το παρόν όλα τα παραπάνω δεν προκύπτουν ούτε καν από τη συγκεκριμένη εγκύκλιο.
  • Καλούμε τους Δ/ντές των σχ. Μονάδων να μην ερμηνεύουν αυθαίρετα και βιαστικά τη συγκεκριμένη εγκύκλιο αλλά να λάβουν υπόψη τη «Γνωμοδότηση νομικής συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για το ωράριο των εκπαιδευτικών»  (κάντε κλικ εδώ) και να κινηθούν σύμφωνα με τις θέσεις του κλάδου υπερασπίζοντας τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών.
  • Σε περιπτώσεις αυθαιρεσίας Δ/ντών των σχ. μονάδων καλούνται να συνεδριάσουν άμεσα οι Σύλλογοι Διδασκόντων. Σε περίπτωση που η Διεύθυνση του σχολείου αποφασίσει διαφορετικά ενημερώνουμε το Δ.Σ. του Συλλόγου το οποίο θα αντιδράσει άμεσα ενημερώνοντας και τη Δ.Ο.Ε.

Συνημμένα :  «Γνωμοδότηση νομικής συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για το ωράριο των εκπαιδευτικών»

Ο Πρόεδρος                                                 Η Γενική Γραμματέας

Σάββας Σεχίδης                                               Χαρά Γαλανοπούλου