Σάββας Σεχίδης

Σύμβουλος που πλειοψήφησε

από τον πρώτο σε ψήφους συνδυασμό

Προς :

Τα εκλεγέντα μέλη για το Δ.Σ. του Συλλόγου «Αλέξανδρος Δελμούζος» και τις παρατάξεις τους

Συναδέλφισσες συνάδελφοι ,

Ως  σύμβουλος που πλειοψήφησε, από τον πρώτο σε ψήφους συνδυασμό (Προοδευτικά Ρεύματα Εκπαιδευτικών ), και αφού πρώτα σας συγχαρώ για  την εκλογή σας,  σας  καλώ σε πρώτη συνεδρίαση (με βάση το άρθρο 21 του καταστατικού του Συλλόγου μας), τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017, στις 19.30, με μοναδικό θέμα «Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε «Αλέξανδρος Δελμούζος».

Σας υπενθυμίζω πως σύμφωνα με το ίδιο άρθρο το Δ.Σ. του Συλλόγου μας απαρτίζεται από τους :

α) Πρόεδρο

β) Αντιπρόεδρο

γ) Γενικό Γραμματέα

δ) Ειδικό Γραμματέα

ε) Ταμία και

Στ) Δύο μέλη

Ακόμη σας επισημαίνω πως η Συγκρότηση σε Σώμα γίνεται με μυστική ψηφοφορία στην πρώτη συνεδρίαση που συγκαλείται για τον σκοπό αυτό.

Σάββας Σεχίδης

Σύμβουλος που πλειοψήφησε

από τον πρώτο σε ψήφους συνδυασμό