Παλλήνη: 12-9-2017                                                                          Προς όλους

              Αριθμ.Πρωτ.: 131                                                                           τους συναδέλφους μας    

                

Οι παιδαγωγικές συναντήσεις με γονείς για θέματα αγωγής και προόδου των μαθητών πραγματοποιούνται εκτός διδακτικού και εντός του εργασιακού ωραρίου των εκπαιδευτικών.

Να θυμίσουμε ότι το νέο Π.Δ. 79/2017 στη παράγραφο 1 του άρθρου 14 ορίζει ξεκάθαρα  ότι «Οι παιδαγωγικές συναντήσεις για θέματα αγωγής και προόδου των μαθητών εκτός διδακτικού και εντός του εργασιακού ωραρίου των εκπαιδευτικώνενώ στην παράγραφο 4β του ίδιου άρθρου αναφέρει και πάλι «β) μία φορά τουλάχιστον τον μήνα, σε προκαθορισμένη από τον εκπαιδευτικό του τμήματος ημέρα και ώρα, μετά τη λήξη των μαθημάτων του υποχρεωτικού προγράμματος και εντός του εργασιακού ωραρίου.»

Επίσης με την πρόσφατη εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας με θέμα «Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2017-2018» (31-08-2017ΙΦ.7/ΦΜ/143016/Δ1) «Συνιστάται η χρονική περίοδος του εργασιακού ωραρίου 13:15 – 14:00 να αξιοποιείται κατά περίπτωση για την πραγματοποίηση συνεδριάσεων του Συλλόγου Διδασκόντων, επίδοση ελέγχων τριμήνων, καθώς και για τις προγραμματισμένες συναντήσεις με τους γονείς

Σε κανένα σημείο η νομοθεσία δεν προβλέπει συναντήσεις εκτός του εργασιακού ωραρίου των εκπαιδευτικών.

Καλούμε τους Συλλόγους Διδασκόντων , τους συναδέλφους και τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων να μην καταστρατηγούν τα εργασιακά μας δικαιώματα και τις θέσεις του κλάδου μας που προβλέπονται μάλιστα ξεκάθαρα και από τη νομοθεσία. Ιδιαίτερη ευθύνη έχουν οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων να μην επιτρέπουν τέτοιες πρακτικές. Η λειτουργία του κάθε συναδέλφου μέσα σε μια σχολική μονάδα δεν είναι προσωπική του υπόθεση.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους όταν θεωρούν ότι θίγονται τα δικαιώματά τους   να ενημερώνουν άμεσα  το Σύλλογο ΄ώστε να καταδικάσει κατηγορηματικά τέτοιες πρακτικές, όπου και όποτε προκύψουν, και να τις ακυρώσει στην πράξη.

Ο Πρόεδρος                                                                        Ο  Γεν. Γραμματέας

Σάββας    Σεχίδης                                                                 Άγγελος   Πούλος