Παλλήνη: 12-9-2017                                                                          Προς όλους

              Αριθμ.Πρωτ.: 132                                                                           τους συναδέλφους μας

                    

Με αφορμή τους «εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας σχολικής μονάδας»  που εισηγούνται Διευθυντές στους Συλλόγους Διδασκόντων

 

 

Αρκετοί συνάδελφοι, μέσα στα πλαίσια της καθημερινής επικοινωνίας που έχουμε μαζί τους, μας καταθέτουν τον προβληματισμό τους με αφορμή τους «εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας σχολικής μονάδας»  που εισηγούνται αρκετοί Διευθυντές στους Συλλόγους Διδασκόντων, οι οποίοι αρκετές φορές διακρίνονται από υπερβολές και μέσα από αυτούς προκύπτουν αυθαίρετες υποχρεώσεις για μαθητές , εκπαιδευτικούς και γονείς.

Εδώ να θυμίσουμε ότι η οργάνωση και λειτουργία σχολικών μονάδων προβλέπεται και καθορίζεται για όλα τα θέματα από το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο με κυρίαρχο όργανο το Σύλλογο Διδασκόντων.

Δεχόμαστε τη χρησιμότητα ύπαρξης «κανονισμού λειτουργίας» μόνο για κάποιες ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας μέσα σε πλαίσια, όμως, που θα σέβονται τη νομοθεσία, τις αποφάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων και κυρίως τη δημοκρατική λειτουργία και τον παιδαγωγικό ρόλο του σχολείου. Κανονισμούς, όμως, που θα είναι αποτέλεσμα ενός δημοκρατικού διαλόγου της εκπαιδευτικής κοινότητας και κυρίως με την ενεργή συμμετοχή των μαθητών.

Καλούμε τους Διευθυντές, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε κανονισμούς λειτουργίας που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, οι οποίοι έχουν τη μορφή ενός αυθαίρετου πολυσέλιδου «νέου καθηκοντολογίου» και περιέχουν κανόνες (ακόμη και ποινές για τους μαθητές που δεν προβλέπονται στην Π.Ε.!!!)  που εκθέτουν όλους τους εκπαιδευτικούς ως παιδαγωγούς και ας μας επιτραπεί να πούμε ότι στην καλύτερη περίπτωση,  φτάνουν στα όρια της αστειότητας και στη χειρότερη μετατρέπουν το σχολείο σε ίδρυμα παλιάς εποχής.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους όταν θεωρούν ότι θίγονται τα δικαιώματά τους να ενημερώνουν άμεσα το Σύλλογο.

Ο Πρόεδρος                                                                        Ο  Γεν. Γραμματέας

Σάββας    Σεχίδης                                                                 Άγγελος   Πούλος