Παλλήνη : 3 -4 – 2017                                                                Προς  όλους τους

           Αριθμ. Πρωτ. : 115                                                                 συναδέλφους   μας

3ωρη διευκολυντική στάση εργασίας  για την ανάδειξη του τεράστιου ζητήματος των μόνιμων διορισμών

   Το Δ.Σ. του συλλόγου Αλέξανδρος Δελμούζος , ύστερα από αιτήματα πολλών συναδέλφων αποφασίζει να κηρύξει 3ωρη διευκολυντική στάση εργασίας την Τρίτη 4/4/2017 8:00΄π.μ.- 11:00’π.μ συμπληρωματικά στην τρίωρη στάση εργασίας που έχει  κηρύξει η ΔΟΕ  και την Τετάρτη 5/4/2017 πάλι 3ωρη διευκολυντική στάση εργασίας 8:00΄π.μ.- 11:00’π.μ ώστε να συμμετέχουν οι συνάδελφοι στις συγκεντρώσεις  διαμαρτυρίας και στα συλλαλητήρια που διοργανώνονται από τη Δ.Ο.Ε. και την Ο.Λ.Μ.Ε.

Ο Πρόεδρος                                                                    Ο  Γεν. Γραμματέας

Σάββας    Σεχίδης                                                                Άγγελος   Πούλος