Πληροφορηθήκαμε πως ο σύμβουλος της 54ης περιφέρειας Δ. Ε. Αττικής ξεκινά σειρά επισκέψεων στα Δημοτικά Σχολεία ευθύνης του. Ο συγκεκριμένος σύμβουλος με τις προηγούμενες επισκέψεις του καθώς  επίσης και με το πρόσφατο σεμινάριο με θέμα την παιδική επιχειρηματικότητα, έχει δώσει ξεκάθαρο στίγμα  για τις προθέσεις του και τη λογική στην οποία κινείται. Δείχνει υπερβάλλοντα ζήλο σε πρακτικές που παραπέμπουν σε αξιολογικές διαδικασίες. Όταν επισκέπτεται τα σχολεία καλεί τους συναδέλφους  έναν -έναν ή ανά δύο κατά τάξη και ζητάει να του δώσουν αναφορά για τον τρόπο που εργάζονται και για την πορεία ολοκλήρωσης της ύλης. Ελέγχει δε τετράδια των μαθητών και καταγράφει πληροφορίες

Συναδέλφισσες -συνάδελφοι

Δε βρισκόμαστε σε αθώες εποχές. Είναι γνωστό ότι στα σχέδια της κυβέρνησης για το επόμενο διάστημα είναι η εφαρμογή της αξιολόγησης στην εκπαίδευση και τους εκπαιδευτικούς, ενώ στο δημόσιο τομέα με το νόμο 4369\2016 ξεκίνησε ήδη αυτή η διαδικασία. Για το λόγο αυτό λέμε ευθαρσώς ότι οι επισκέψεις του σχολικού συμβούλου και το υλικό που συλλέγει είναι αξιοποιήσιμα στοιχεία για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.

Όλο το προηγούμενο διάστημα, που το εκπαιδευτικό κίνημα έδωσε νικηφόρα τη μάχη να αναχαιτίσει την εφαρμογή της, είχαμε ως απαράβατη γραμμή μάχης το «κανείς αξιολογητής στην τάξη». Για μας ο ρόλος του συμβούλου είναι σε κάθε περίπτωση συμβουλευτικός και παιδαγωγικός και δεν θα επιτρέψουμε να έχει καμιά σχέση με διαδικασίες ελέγχου. Αντί λοιπόν να ελέγχονται οι συνάδελφοι για το πώς κάνουν το μάθημα, ας έκανε ο ίδιος ο σύμβουλος σε πραγματικό χρόνο μέσα στην τάξη μια υποδειγματική διδασκαλία.

Η περίοδος που ζούμε είναι ιδιαίτερα πιεστική για όλους τους συναδέλφους, μιας και καθημερινά έχουν να επιλύσουν οικονομικά, εργασιακά και κοινωνικά προβλήματα. Ενέργειες και πρακτικές όπως αυτές του συγκεκριμένου συμβούλου, το μόνο που κάνουν είναι να προσδίδουν άγχος και ανασφάλεια, μέσα από μια γραφειοκρατική, ελεγκτική διαδικασία που φορτίζει αρνητικά το παιδαγωγικό περιβάλλον στα σχολεία. Καλούμε το συγκεκριμένο σύμβουλο, αλλά και όλους τους σχολικούς συμβούλους, να απέχουν από τέτοιες ενέργειες και πρακτικές και όποιο παιδαγωγικό θέμα έχουν να συζητήσουν ας το θέσουν παρουσία όλων των εκπαιδευτικών του σχολείου.

Τέλος καλούμε όλους τους συναδέλφους να μην επιτρέψουν την εκδήλωση τέτοιων πρακτικών και λογικών αντιδρώντας άμεσα και συλλογικά, όπου και όταν αυτές επιχειρούνται.

     Ο Πρόεδρος                                                                 Ο  Γεν. Γραμματέας

Σάββας    Σεχίδης                                                                 Άγγελος   Πούλος