Παλλήνη: 2-3-2017                                                                           Προς

Αριθμ.Πρωτ.: 113                                                                την Δ/νση  Ανατ. Αττικής

 

Πρόταση  του συλλόγου «Αλέξανδρος Δελμούζος» για την αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων της περιοχής  ευθύνης του

Με βάση το θεσμικό πλαίσιο που βάζει το Υπουργείο Παδείας  και λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω κριτήρια

  • τον πληθυσμό της έδρας των σχολείων,
  • τις συνθήκες διαβίωσης εκεί των εκπαιδευτικών
  • τις  συνθήκες εργασίας  εκεί των εκπαιδευτικών
  • την οργανικότητα
  • την απόστασή τους από την έδρα του νομού
  • τις συγκοινωνιακές συνθήκες
  • το υψόμετρο
  • το κόστος  μετακίνησης

 Ζητάμε να υπάρχουν ενιαία κριτήρια για όλες τις σχολικές μονάδες του  ΠΥΣΠΕ  και προτείνουμε για τις σχολικές μονάδες της περιοχής μας τα εξής:

Όνομα Κατηγορία Μοριοδότησης Περιοχή Μετάθεσης Δημοτική Ενότητα Δήμος
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ Γ Α΄ Ανατ. Αττικής (Π.Ε.) Ν. ΜΑΚΡΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
4o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ Β Α΄ Ανατ. Αττικής (Π.Ε.) ΡΑΦΗΝΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Γ Α΄ Ανατ. Αττικής (Π.Ε.) ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΕΡΑΚΑ Α Α΄ Ανατ. Αττικής (Π.Ε.) ΓΕΡΑΚΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Γ Α΄ Ανατ. Αττικής (Π.Ε.) ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΕΡΑΚΑ Α Α΄ Ανατ. Αττικής (Π.Ε.) ΓΕΡΑΚΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ Α Α΄ Ανατ. Αττικής (Π.Ε.) ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ Δ Α΄ Ανατ. Αττικής (Π.Ε.) ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ Γ Α΄ Ανατ. Αττικής (Π.Ε.) ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Α Α΄ Ανατ. Αττικής (Π.Ε.) ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΦΗΝΑΣ Β Α΄ Ανατ. Αττικής (Π.Ε.) ΡΑΦΗΝΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΠΑΤΩΝ Β Α΄ Ανατ. Αττικής (Π.Ε.) ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Γ Α΄ Ανατ. Αττικής (Π.Ε.) ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΕΡΑΚΑ Α Α΄ Ανατ. Αττικής (Π.Ε.) ΓΕΡΑΚΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ Α Α΄ Ανατ. Αττικής (Π.Ε.) ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Α Α΄ Ανατ. Αττικής (Π.Ε.) ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ Β Α΄ Ανατ. Αττικής (Π.Ε.) ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΦΗΝΑΣ Β Α΄ Ανατ. Αττικής (Π.Ε.) ΡΑΦΗΝΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΠΑΤΩΝ Β Α΄ Ανατ. Αττικής (Π.Ε.) ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Γ Α΄ Ανατ. Αττικής (Π.Ε.) ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΕΡΑΚΑ Α Α΄ Ανατ. Αττικής (Π.Ε.) ΓΕΡΑΚΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ Α Α΄ Ανατ. Αττικής (Π.Ε.) ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Α Α΄ Ανατ. Αττικής (Π.Ε.) ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΦΗΝΑΣ (ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ) Β Α΄ Ανατ. Αττικής (Π.Ε.) ΡΑΦΗΝΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΠΑΤΩΝ Β Α΄ Ανατ. Αττικής (Π.Ε.) ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Γ Α΄ Ανατ. Αττικής (Π.Ε.) ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΕΡΑΚΑ Α Α΄ Ανατ. Αττικής (Π.Ε.) ΓΕΡΑΚΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Α Α΄ Ανατ. Αττικής (Π.Ε.) ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Α Α΄ Ανατ. Αττικής (Π.Ε.) ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Β Α΄ Ανατ. Αττικής (Π.Ε.) ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ Γ Α΄ Ανατ. Αττικής (Π.Ε.) ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ Α Α΄ Ανατ. Αττικής (Π.Ε.) ΓΕΡΑΚΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΕΡΑΚΑ Α Α΄ Ανατ. Αττικής (Π.Ε.) ΓΕΡΑΚΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Α Α΄ Ανατ. Αττικής (Π.Ε.) ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
7ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ Γ Α΄ Ανατ. Αττικής (Π.Ε.) ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΣΟΥΛΙΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΩ ΣΟΥΛΙΟΥ) Ε Α΄ Ανατ. Αττικής (Π.Ε.) ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ Γ Α΄ Ανατ. Αττικής (Π.Ε.) ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ Γ Α΄ Ανατ. Αττικής (Π.Ε.) ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΘΟΥΣΑΣ Β Α΄ Ανατ. Αττικής (Π.Ε.) ΑΝΘΟΥΣΗΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ Ε Α΄ Ανατ. Αττικής (Π.Ε.) ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 1ο Β Α΄ Ανατ. Αττικής (Π.Ε.) ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΜΒΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ Δ Α΄ Ανατ. Αττικής (Π.Ε.) ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ (ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ) Γ Α΄ Ανατ. Αττικής (Π.Ε.) ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
ΝΤΑΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΦΗΝΑΣ) Γ Α΄ Ανατ. Αττικής (Π.Ε.) ΡΑΦΗΝΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

Σημείωση : Η προτεινόμενη μοριοδότηση των νηπιαγωγείων είναι αντίστοιχη με την μοριοδότηση των Δημοτικών της ίδιας περιοχής.

      Ο Πρόεδρος                                                                        Ο  Γεν. Γραμματέας

      Σάββας    Σεχίδης                                                                 Άγγελος   Πούλος